Tiltak BV (Kamer van Koophandel: 32055825), verleent u hierbij toegang tot SafetyThings.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Tiltak BV. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Tiltak BV spant zich in om de inhoud van SafetyThings.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op SafetyThings.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tiltak BV.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op SafetyThings.nl in de vorm van reviews en/of vragen. Tiltak BV. oefent hierop redactioneel toezicht uit en zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op SafetyThings.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tiltak BV. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tiltak BV. en haar licentiegevers en bezoekers.

De inhoud van SafetyThings.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

1 oktober 2021