Herroeping

Je hebt als consument het recht om na ontvangst van de producten, binnen 14 dagen de overeenkomst te ontbinden (herroepen) en daarna heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om het product retour te sturen. De reden van retour hoeft u ons niet te vertellen en is optioneel.

Het herroepingsrecht gaat pas in op de dag ná aflevering. U heeft recht op het retour ontvangen van uw oorspronkelijke aankoopbedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending.

Er zijn echter voorwaarden:

  • Mits indien redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd en in oorspronkelijke staat en niet gebruikt.
  • De verzendkosten van het retour zenden zijn altijd voor rekening van de consument.


Wij zullen direct na ontvangst van je retourzending het product controleren. De retourbetaling is zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na moment van ontbinding/herroeping. In de praktijk streven we er naar om alle retouren binnen vijf werkdagen te verwerken, maar dat kan alleen als we ook uw IBAN nummer hebben. Wij vragen je om het modelformulier voor herroeping (conform de Algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org) in te vullen en samen met ons retourformulier en het product retour te sturen. Je mag op elke wijze herroepen, zolang dit maar via een ondubbelzinnige verklaring gebeurt.

Verkoopbaar

Het product dient in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd te worden teruggestuurd.

Uitzonderingen

Met betrekking tot het herroepen en retourneren, hanteren wij de volgende uitzonderingen:

  1. De producten die om hygienische reden een verzegeling hebben. Zolang de verzegeling niet is verbroken, kan je het retoursturen. Als de verzegeling is verbroken, dan gaan we er van uit dat je het product wilt behouden.
  2. De speciaal op maat gemaakte producten (maatwerk), die uitsluitend door professionele gebruikers worden aangeschaft. Denk daarbij aan deurstrips, die zijn standaard 198cm, maar als u 250cm of 300cm wilt dan valt u buiten de standaard en moeten we die uit 25 meters strips voor u handmatig op maken, dat noemen we maatwerk.


We hebben overigens weinig producten die onder deze uitzonderingen vallen. Als het een uitzonderingsproduct betreft, dan vermelden we dit duidelijk.

Reden retour

Het is niet verplicht om de reden van retour te vermelden, geen reden is ook een reden. We zouden echter wel graag de reden willen weten, zodat we daaruit kunnen leren wat er fout is gegaan en we dat kunnen verbeteren. Soms blijkt dat een bepaald product niet gebruikt kan worden en voor een bepaalde toepassing niet geschikt is. Of dat wij niet duidelijk zijn geweest in onze beschrijving. U kunt ons en ander klanten dan toch helpen met uw informatie.

Bankinformatie

De terugbetaling gaat op dezelfde manier als dat u betaald heeft bij aankoop. Dit regelen via ons betaalprovider. Het is voor ons niet mogelijk om de terugbetaling contant uit te betalen.

Na de bedenktermijn

Is de bedenktermijn verstreken dan dient u eerst contact met ons op te nemen alvorens u het product aan ons retour stuurt.

Voldoende frankeren

Retourzendingen die niet, of te weinig, zijn gefrankeerd worden wel door ons aangenomen, maar de kosten worden dan wel bij u in rekening gebracht. Indien u een product retourneert, omdat u meent dat het beschadigd is of niet het juiste artikel, dan kunt u deze reden vermelden. Indien de reden terecht is, betalen wij ook uw verzendkosten retour.

Download retourformulier