Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tiltak BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Tiltak BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel SafetyThings.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Tiltak BV.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, naw-gegevens, factuuradres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij de in dit formulier gevraagde contactgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming door het formulier te verzenden. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Tevens kunt u zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan.

U kunt onderstaande link op ieder moment gebruiken om de instellingen van de cookies voor onze webwinkel te wijzigingen. Deze link staat ook onderaan ieder pagina van onze webwinkel.

Cookie instellingen

 
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies volledig uitschakelen, dan zullen echter diverse functies van onze webwinkel niet goed meer werken.

We onderkennen de onderstaande verschillende soorten cookies.

Vereiste Cookies
Deze Cookies kunnen niet worden uitgeschakeld, omdat deze nodig zijn om onze website te laten functioneren. Deze Cookies worden alleen ingesteld als reactie op acties die door jou worden uitgevoerd, zoals taal, valuta, inlogsessie, privacyvoorkeuren. Je kunt je browser instellen om deze cookies te blokkeren, maar dit kan van invloed zijn op de manier waarop onze site werkt.

Analytics & Statistieken Cookies
Met deze Cookies kunnen we bezoekersverkeer meten en verkeersbronnen bekijken door informatie te verzamelen in datasets. Ze helpen ons ook te begrijpen welke producten en acties populairder zijn dan andere.

Marketing Cookies
Deze Cookies worden meestal ingesteld door onze marketing- en advertentiepartners. Ze kunnen door hen worden gebruikt om een profiel van jouw interesses op te bouwen en je later relevante advertenties te tonen. Als je deze Cookies niet toestaat, krijg je geen gerichte advertenties te zien voor je interesses.

Functionele Cookies
Deze Cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe serviceproviders die we op onze pagina's hebben geplaatst. Als je deze Cookies niet toestaat, werken sommige van deze diensten mogelijk niet goed.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.
  

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u registreren, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden op de pagina AVG Naleving.

U hebt de volgende mogelijkheden:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het corrigeren van gegevens
 • het laten verwijderen van gegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik


Wanneer u een AVG-verzoek doet vanaf de AVG-pagina, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Verzoektype - het type verzoek dat is gedaan
 • Klant-ID (indien geregistreerd)
 • E-mailadres (indien geregistreerd)
 • Klant-IP
 • Customer User Agent
 • Datum & Tijd - de exacte datum van het verzoek


Verwijderingsverzoeken
Wanneer u verzoekt om uw gegevens uit uw winkel te verwijderen, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Klant-ID (indien geregistreerd)
 • E-mailadres (indien geregistreerd)
 • Datum & Tijd - de exacte datum van het verzoek


Persoonlijke klantgegevens exporteren

Wanneer u een AVG-verzoek doet ("Gegevensrectificatie", "Gegevensoverdraagbaarheid", "Toegang tot Persoonsgegevens", "Recht om te worden vergeten"), worden er geen gegevens opgeslagen. De gegevens worden rechtstreeks uit onze webwinkel gehaald en naar de gebruiker verzonden.

Opmerking: alle gegevens die we verzamelen met het enige doel om de verzoeken via de AVG-pagina's te verwerken, worden 12 maanden bij ons bewaard en na afloop van deze periode worden ze automatisch verwijderd.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

1 oktober 2021